அடையாள அட்டை - நம்பகத்தன்மையான தனிநபர் அடையாளம்
Hit Counterபார்வையாளர்கள்

அடையாள அட்டை பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

 

வௌ்ளம் மற்றும் மண்சரிவினால் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு தேசிய அடையாள அட்டைகளை விநியோகிக்கும் விசேட வேலைத்திட்டம்

------------------

2016 ஆம் ஆண்டு முதல் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தில் மாற்றம்

------------------

இலங்கைப் பிரஜைகளின் ஆள் அடையாளத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தொழில் நுட்ப அட்டை

------------------

வௌ்ளம் மற்றும் மண்சரிவினால் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு தேசிய அடையாள அட்டைகளை விநியோகிக்கும் விசேட வேலைத்திட்டம்..... மேலும் படிக்க>>
அத்துகல் புரயவில் அடையாள அட்டை அலுவலகம்....
உத்தியோகபூர்வ செயற்பணி – மூன்றாவது நிகழ்ச்சித்திட்டம் – குருணாகல் மாவட்டம்
2016 ஆம் ஆண்டு முதல் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தில் மாற்றம்