විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

දකුණු පළාත් හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය හා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව  ආරම්භ කිරීම
                                                                     

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු පළාත් හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය හා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ  එක්දින සේවාව ආරම්භ කිරීම  ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.09.06 වන දින පස්වරු 3.00ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල භූමියේදී සිදු  කිරීමට නියමිතව ඇත.

මෙම උත්සව අවස්ථාව සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා , අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා ඇතුලු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද සහභාගීවීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මඟපෙන්වීමෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ විශේෂ අනුමැතියෙන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු සේවාවන් විමධ්‍යගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ආරම්භ වන මෙම දකුණු පළාත් කාර්යාලය තුළින් සුවිශේෂී සේවාවන් රැසක් ඉටු කර ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වනු ඇත.

මහජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණෙන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විමධ්‍යගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා මෙලෙස පළාත් කාර්යාල පිහිටුවීමට තීරණය කරන ලද අතර, ඒ අනුව වයඹ පළාත් කාර්යාලය කුරුණෑගල ද, නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය මඩකලපුවේ ද, උතුරු පළාත් කාර්යාලය වවුනියාවේද පිහිටුවා මේ වන විට ඉතා සාර්ථකව මහජන සේවාවන් සපයමින් සිටී.

1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත හා 2016 අංක 08 දරණ සංශෝධිත පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව සුදුසුකම්ලත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලියාපදිංචි කර ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ කාර්යයභාරය ඉටුකිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක වන සාමාන්‍ය හා එක්දින සේවාවන් පළාත් කාර්යාල තුළ ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

ඒ අනුව හදිසි අවශ්‍යතාවන් සඳහා එක්දින සේවාව යටතේ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල පළාත් කාර්යාල වෙත පවරා දීමේ වැඩසටහනේ පළමු අවස්ථාව දකුණු පළාත් කාර්යාලය තුළින් ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. මෙම පළාත් කාර්යාලය මඟින් දකුණු පළාතේ මෙන්ම දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක පුරවැසියෙකුට එක්දින සේවාව යටතේ තම ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

 

 

 

තවද විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ද මේ වන විට VPN තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දත්ත පද්ධතිය සමග ජාලගතව (Network) සම්බන්ධ කර ඇත. එනිසා දකුණු පළාතේ ජනතාවටද සාමාන්‍ය සේවය යටතේ හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත් තම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි හැඳුනුම්පත් ශාඛා කාර්යාලයට යොමු කළ හැකිය.

එලෙස ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය සේවය යටතේ ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යොමු කරන සියලුම ඉල්ලුම්පත්වලට අදාල ජාතික හැඳුනුම්පත් සැකසීමේ ඉදිරි කටයුතු මෙම දකුණු පළාත් කාර්යාලය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. එමෙන්ම එම ඉල්ලුම්පත් සම්බන්ධ විමසීම් කටයුතු හා ජාතික හැඳුනුම්පත සම්බන්ධ අනෙකුත් සේවා අවශ්‍යතාවන් ද මෙම කාර්යාලය ඔස්සේ සිදුකර ගැනීමට හැකිවීම දකුණු පළාතේ ජනතාවට විශේෂ පහසුවක් වනු ඇත.

එසේම දකුණු පළාතේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ පිහිටා ඇති පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රාදේශිය කාර්යාල අධීක්ෂණය, පහසුකම් සැලසීම, ජංගම සේවා පැවත්වීම ඇතුලු සියලු රාජකාරී කටයුතු මෙහෙයවීම ද දකුණු පළාත් කාර්යාලය මඟින් සිදු කරනු ඇත.

තවද දිවයින පුරා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද ඡායාරූපශාලා මඟින් අන්තර් ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ  (International Civil Aviation Organization - ICAO) ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූප මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ දෙපාර්තමේන්තු දත්ත පද්ධතියට ලබා ගනිමින්, නව තාක්ෂණය සමඟ මුසු වූ සුහුරු හැඳුනුම්පත (Smart Identity Card) නිකුත් කිරීමට මේ වන විට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙම සියලුම වැඩසටහන් ඔස්සේ මහජනතාවට ඉතා කාර්යක්ෂමව හා පහසුවෙන් තම ජාතික හැඳුනුම්පත සම්බන්ධ සේවාවන් සපයා ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙමින් පුද්ගල අනන්‍යතාවය වඩාත් විශ්වසනීයව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන බව ද සිහිපත් කළ යුතුය.