அடையாள அட்டை - நம்பகத்தன்மையான தனிநபர் அடையாளம்
Hit Counterபார்வையாளர்கள்
   
 

தொடர்பு கொள்ள

ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் - பிரதான காரியாலயம் (பத்தரமுல்லை)

முகவரி

:

ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திணைக்களம்
10 ஆம் மாடி,
இசுஹுறுபாயஇ,
ஸ்ரீ சுபூத்திபுர வீதிஇ,
பத்தரமுல்லை.

தொலை பேசி இலக்கம்

: (011) 5226100

துரித அழைப்பு

: (011) 5226126

தொலை நகல்

: (011) 2862290

மின்னஞ்சல் முகவரி

: info@drp.lk

வலை அமைப்பு

www.drp.gov.lk

 


கிளைக் காரியாலயம்

மாகாண காரியாலயம் – காலி

முகவரி

முகவரி - ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திணைக்களம்
தென்
மாகாண அலுவலகம்,
காலி கடவத்சத்தர பிரதேச செயலகம்.

தொலை பேசி இலக்கம்

:0912228348

தொலை நகல்

: 0912228348 
     
     
 

 

 

 

 

மாகாண காரியாலயம் – குருநாகல்

முகவரி

முகவரி - ஆட்களைப் பதிவு    செய்யும் திணைக்களம்
வடமேற்கு மாகாண அலுவலகம், மூன்றாம் மாடி,
புதிய வர்த்தக வளாகம், குருநாகல்.

தொலை பேசி இலக்கம்

: 0372224337

தொலை நகல்

: 0372224336

 

மாகாண காரியாலயம் – வவுனியா

முகவரி

ஆட்களைப் பதிவு செய்யும்  திணைக்களம்
வட மாகாணக் காரியாலயம்

கச்சேரி, வவுனியா

தொலை பேசி இலக்கம்

: 0242227201

தொலை நகல்

: 0242227202

 

மாகாண காரியாலயம் – மட்டக்களப்பு

 

முகவரி

ஆட்களைப் பதிவு செய்யும்  திணைக்களம்
கிழக்கு மாகாணக் காரியாலயம்

மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக

வளாகம், மட்டக்களப்பு

தொலை பேசி இலக்கம்

: 0652229449

தொலை நகல்

: 0652229448