විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

නිතර අසන පැන

මා හට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගත හැකිද? 

ඔබ වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකු නම් ඔබහට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගත හැකිය. 

මාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත සංශෝධනය කළ යුතු අවස්ථා මොනවාද?

 • ඔබගේ නම, ලිපිනය හෝ හැඳුනුම්පතේ සඳහන් ඕනෑම පෞද්ගලික තොරතුරක් සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී
 • ඔබගේ දැන් පවතින ස්වභාවය හැඳුනුම්පතේ ඡායාරූපයට වඩා වෙනස් වී ඇත්නම්
 • දිගු කලක් භාවිත කිරීමේදී හැඳුනුම්පත අපහැදිලි වී ඇත්නම්
 • හැඳුනුම්පතේ කොටසක් පලුදු වී ඇති විට

ජාතික හැඳුනුම්පත සංශෝධනයක් සඳහා මා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන මොනවාද?

 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද පු.ලි.දෙ / වි/ 1,7,8 ඉල්ලුම් පතක්
 • උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කළ ඡායා පිටපතක් (ඡායා පිටපත ප්‍රාදේශීය ලේකම් හෝ ඔහු විසින් බලය පවරන ලද නිලධාරියකු විසින් සහතික කළ යුතුය)
 • මාස 6ක් ඇතුළත ලබාගත් ICAO ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූපයක්
 • බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් නම් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගත් සාමණේර සහතිකය හෝ උපසම්පදා සහතිකයේ සහතික කළ ඡායා පිටපතක්.
 • බෞද්ධ සිල් මාතාවන් තහවුරු කිරීම සඳහා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තහවුරු කර ලබා ගත් සහතිකයක් හෝ ලේඛනයක්.
 • අනෙකුත් ආගමික පූජකවරුන් සඳහා අදාළ ආගමික දෙපාර්තමේන්තු මගින් තහවුරු කර ලබා ගත් සහතික හෝ ලේඛන
 • උපැවිදිවූවෙක් නම් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කළ උපැවිදි සහතිකය
 • සැමියාගේ වාසගම ඇතුළත් කිරීමට විවාහ සහතිකයේ සහතික කළ ඡායා පිටපතක්

 

 

 

නැතිවූ හැදුනුම්පතකට  මා කෙසේ නව හැඳුනුම්පතක් ලබා ගන්නේද?

 • හැඳුනුම්පත නැති වූ බව දැනගත් සැනින් ආසන්නම පොලිස් ස්ථානයකට පැමිණිලි කර පැමිණිල්ලේ මුල් පිටපත ලබා ගන්න
 • මාස 6ක් ඇතුළත ලබාගත් ICAO ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූපයක් හා උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කරන ලද ඡායා පිටපතක් අමුණන්න

සැ:යු:  නැති වූ හැඳුනුම්පතක් වෙනුවට දෙවන පිටපතක් ලබා ගන්නා තැනැත්තන් යම් හෙයකින් එය ලබාගත් පසු තම නැති වූ හැඳුනුම්පත නැවත තමා වෙත ලැබුනහොත් හෝ සොයාගත හොත් වහාම එය කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත භාර දිය යුතුය.

හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පතක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 • අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ග්‍රාම නිළධාරීවරුන්ගෙන්
 • වතු සේවකයින් නම් වතු අධිකාරීවරුන්ගෙන් 
 • පාසල් සිසුන් නම් පාසලේ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන්
 • පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාල
 • පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පලාත් කාර්යාල මඟින්
 • සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කාර්යාල මඟින්
 • සියළුම දිස්ත්‍රික් ලේඛම් කාර්යාල මඟින්
 • වෙබ් අඩවියෙන් - www.drp.gov.lk

හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අදාළ සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් භාරදිය යුත්තේ කාටද?

 • තමා පදිංචි වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිට හෝ වතු පදිංචිකරුවන් වතු අධිකාරිට හෝ පාසල් දරුවකු නම් විදුහල්පතිට සහතික කිරීම සඳහා භාරදිය යුතුය.
 • සහතික කරන ලද ඉල්ලුම්පත්‍ර පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ පළාත් කාර්යාල වලට හෝ පැමිණ භාරදිය හැකිය.
 • එක්දින සේවය යටතේ ලබා ගැනීමට නම් ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කර හා ප්‍රාදේශිය ලේකම් අනු අත්සන් කිරීමෙන් පසු පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ එක්දින සේවා අංශයට (එක් දින සේවය සදහා සහතික වල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ)

 

හැඳුනුම්පතක් පළමු වරට ඉල්ලුම් කිරීමේදී සංශෝධනය කර ගැනීමේදී හා නැති වූ විට දෙවන පිටපතක් ගැනීමේ දී මා භාවිතා කළ යුතු ඉල්ලුම්පත්‍ර එකිනෙකට වෙනස්ද ?

නැත, එම ඉල්ලුම් පත්‍රය පු.ලි.දෙ.වි 1,7,8 වේ.

මෙය අදාල සහතික කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් QR Code එක මඟින් අදාල ඉල්ලුම් කරුවන්ට ඉල්ලුම්පත්‍රය නිශ්චිත කරනු ලැබේ.

 

උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත අනිවාර්යයද?

 • ඔබ වයස අවු. 40 ට අඩුනම් සහ ඔබට උප්පැන්න සහතිකයක් නොමැතිනම් අනුමාන වයස් සහතිකයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්ගෙන් ලබා ගන්න
 • ඔබ වයස අවු. 40 ට වැඩිනම් එහෙත් උප්පැන්න සහතිකය නොමැති නම් අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් ලබාගත් හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛනය සමගින් අවම වශයෙන් පහත ලේඛනවලින් එකක් හා දැනට භාවිත උපන් දිනය දැනට භාවිත කරන බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබීමට සලස්වන්න
 • පාසල් හැරයාමේ සහතිකය
 • බෞතීස්ම සහතිකය
 • ඔබගේ දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික
 • පුරවැසි සහතිකය
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක්
 • පිළිගතහැකි කේන්දරපිටපතක්
 • උප්පැන්න සහතිකය හෝ ඉහත කිසිඳු ලේඛනයක් නොමැති එහෙත් ඡන්ද හිමියන් වශයෙන් ලියාපදිංචි වී සිටින පුද්ගලයන් සඳහා හිස් ප්‍රතිඵල ලේඛනය හා අංක DRP/OP/01/DS/03 (වෙළුම II) හා 2016/01/06 දිනැති චක්‍රලේකය ප්‍රකාර දිව්රුම් ප්‍රකාශය.

එක්දින සේවාව සදහා අයදුම් කළ හැක්කේ කෙසේද?  ඒ සදහා ගාස්තු කොපමණද? 

 • ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ප්‍රථම වරට හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීමට හෝ පවතින හැඳුනුම්පත සංශෝධනය කර ගැනීමට හෝ නැති වූ හැඳුනුම්පත වෙනුවට දෙවන පිටපතක් ලබා ගැනීමට අදාළ අයදුම්පත නිසිලෙස සම්පූර්ණ කර අවශ්‍ය ලිපිලේඛන සමග ග්‍රාම නිලධාරිගේ හා ප්‍රාදේශිය ලේකම්ගේ සහතිකද සහිතව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ රු.1000ක රජයේ ගාස්තු ගෙවා එක්දින සේවාවට ඔබගේ අයදුම්පත යොමු කළ හැකිය.

 

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ නම සඳහන් නොමැතිනම් හැඳුනුම්පත ලබාගත හැකිද?

හැකිය. ජන්ද හිමි නාම ලේඛණයේ ලියාපදිංචි වී තිබීම හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය කාරනයක් නොවේ. එසේ ලියාපදිංචි වී තිබීම ඔබගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ තවත් එක් වැදගත් සාක්ෂියක් වනු ඇත.

 

ස්ථීර පදිංචියක් නොමැතිනම් හැඳුම්පතක් ලබා ගත හැකිද? ඒ කෙසේද?

ඔබ දැනට පදිංචිව සිටින ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා හරහා හැඳුනුම්පතක්  සඳහා ඉල්ලුම් කල හැක.

 

විදේශගත වී ඇති අවස්ථාවක හැඳුනුම්පතක් ලබැගනීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිද?

ඉල්ලුම් කල නොහැකිය. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පසු ඉල්ලුම් කල යුතුය..

 

හැඳුනුම්පත වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරගත හැකිද? ඒ සඳහා කුමක් කළ යුතුද?

දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයුම් අංශය වෙත පැමිණ ඔබගේ හැඳුනුම්පත පිළිබඳ තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ගත හැකිය. ඒ සඳහා ඔබ විසින් රුපියල් දහසක (රු. 1000/-) මුදලක් ගාස්තු වශයෙන් ගෙවිය යුතුය.

 

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගත් තැනැත්තෙකුට හැඳුනුම්පතක් ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?


ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි භාවය අහෝසි වී පුරවැසි පනතේ 19(2) වගන්ති ප්‍රකාරව ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ලබා ගත් අයෙකු පු.ලි.දෙ/වි/1,7,8 ඉල්ලුම් පත මගින් ඉල්ලුම් කළ යුතුය. එම තැනැත්තා මීට පෙර හැඳුනුම්පතක් ලබා ගෙන ඇත්නම්  එම හැඳුනුම්පත පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් වරයාට භාර දී කුවිතාන්සිය ලබා ගත යුතුය. එම තැනැත්තා මුල් වරට ලියාපදිංවි වී හැඳුනුම්පතක් ලබා ගන්නා ආකාරයට ඉල්ලුම් කර නව හැඳුනුම්පත් අංකයක් ලබා ගත යුතුය.
ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය අහෝසි වී නොමැතිව නිත්‍ය වීසා මගින් වෙනත් රටක පදිංචි තැනැත්තෙකු පුරවැසි පනතේ 19(3) වගන්ති ප්‍රකාරව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගෙන ඇත්නම් හා එම තැනැත්තා මීට පෙර හැඳුනුම්පතක් ලබාගෙන ඇත්නම් එම හැඳුනුම්පතම තහවුරු කරගෙන   පු.ලි.දෙ/වි/1,7,8 ඉල්ලුම් පත මගින් හැඳුනුම්පත සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය.

 

ශ්‍රී ලාංකික දෙමාපියන්ට දාව විදේශීය රටකදී උපත ලද මා හට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගත හැකිද? ඒ සඳහා කුමක් කළ යුතුද?

ඔබට හැදුනුම්පත ලබාගත හැකිය. 1948 අංක 18 දරණ පුද්ගල පනතේ 5(2) වගන්තිය ප්‍රකාර උපත ලබන රටේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩලය හරහා හෝ ලංකාවේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරවැසි අංශයට තම ඉල්ලුම්පත සෘජුව භාර දී හෝ අදාල දරුවාගේ උපත ලියාපදිංචි කර ගත යුතුය. එසේ ලියාපදිංචි කරගත් දරුවෙකුට වයස අවුරුදු 21 ලබා 22 ලබන තෙක් ලංකාවේ පුරවැසිභාවය හිමි වේ. (අදාළ දරුවාට එම කාල සීමාව තුල අදාළ විදේශ රටේ පුරවැසිභාවය තිබීම මේ සදහා බාධාවක් නොවේ ). ඒ අනුව පුද්ගල පනතේ 5(2) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන සහතිකය හා රෙජිස්ටාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරනු ලබන උපපැන්න සහතිකයද සමග වයස අවුරුදු 16 ලැබූ පසු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉල්ලුම්පතක් යොමුකර හැඳුනුම්පතක් ලබාගත හැකිය.

සැ.යු: වයස අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ කළ එනම් 22ට එළැබි තැනැත්තන් තමන් අවු. 22 ලැබූ පසුත් වෙනත් විදේශීය රටක පුරවැසිභාවය නොදරා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය පමණක් දරන්නේනම් ඒ පිළිබඳව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරවැසි අංශයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කර අදාළ 5(2) වගන්තිය සහතිකය පසුපස තව දුරටත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවයම දරන බවටම වන සටහනක් පිටසන් කර ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.  

 

හැඳුනුම්පත ඕනෑම අයෙකුට බැලිය හැකිද? කුමන අවස්තාවලදී හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කල යුතුද? හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රතික්ෂේප කල හැකිද?

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ 15 වන වගන්තිය යටතේ ඊට අදාළව 2005.03.29 වන දින අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 1380/17 යටතේ 2005 වසරේ පළකරනු ලැබූ නියෝග පරිදි පහත සදහන් නිළධාරීන් හැදුනුම්පත පරික්ෂා කිරීම සදහා හැදුනුම්පත ඉල්ලීමටත්, ළඟ තබා ගැනීමටත් පනතේ නියෝග ප්‍රකාරව පත්කරනු ලැබූ නිළධාරීන් වේ.

 • දිස්ත්‍රික් ලේකම්
 • අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ග්‍රාම නිළධාරී
 • කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්
 • කම්කරු කොමසාරිස්
 • සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්/ කම්කරු නිලධාරී
 • ආගාමික හා විගාමික පනතේ 7(අ) 2 වන වගන්තිය යටතේ සන්නද්ධ හමුදාවල සාමාජිකයෙක්.
 • ආගාමික හා විගාමික පනතේ 4(1) වන වගන්තිය යටතේ පත්කල බලය ලත් නිලධරයෙක්.
 • ඕනෑම නිලයක පොලිස් නිලධරයෙක්
 • තැපැල් හා විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තු විමර්ශන නිලධරයෙක්

මෙම නිලධාරින් හැර වෙනත් ඕනෑම නිලධාරියෙකු, තැනැත්තෙකු හැදුනුම්පත ඉල්ලා සිටීම, පරීක්ෂා කිරීම, ළඟ තබා ගැනීම නීති විරෝධී වේ. එවැනි තැනැත්තෙකු හැදුනුම්පත ඉල්ලා සිටියහොත් ඔබට ප්‍රතික්ෂේප කළ හැක. ඉහත පනතේ නියෝග ප්‍රකාරව හැදුනුම්පත ඉල්ලා සිටීමට බලය පැවරූ නිලධාරියෙකුට ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ. එනමුත් ඔබ යම් සේවාවක් ලබා ගැනීමේදී ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 

ඇතැම් උපකරණ හෝ සේවා ලබා ගැනීම සදහා ඇතැම් පෞද්ගලික ආයතන හැදුනුම්පත ඇපයට තබාගන්නා අවස්ථා ඇත. එසේ හැදුනුම්පත වෙනත් තැනැත්තකු හෝ ආයතනයක් භාරව තැබිය හැකිද?

හැදුනුම්පත ඇපයට තබා කිසිදු උපකරණයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීම නීත්‍යානුකූල නොවේ.
නමුත් තමාගේ අනන්‍යතාව සනාථ කිරීමේ ලේඛනයක් ලෙස යම් ආයතනයක් විසින් තමන් විසින් සේවාව ලබාගන්නා අවස්ථාන් වලදී ඉදිරිපත් කොට තමාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කල හැකිය.

 

තමන් සතු හැඳුනුම්පත අන්සතු කළ හැකිද?

අන්සතු කළ නොහැක.